Badan Keahlian DPR RI

Rekapitulasi UU dan Perlak
Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI
(Tahun 1945 s/d 2019)KOMISI JUMLAH UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU BERLAKU UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN
Komisi I
(1946 s/d 2019)
213 54 159 52 161
Komisi II
(1945 s/d 2018)
377 78 299 64 313
Komisi III
(1946 s/d 2019)
222 62 158 98 122
Komisi IV
(1952 s/d 2016)
44 10 34 36 8
Komisi V
(1951 s/d 2017)
34 12 22 30 4
Komisi VI
(1947 s/d 2017)
57 21 36 41 16
Komisi VII
(1959 s/d 2017)
28 11 17 20 8
Komisi VIII
(1965 s/d 2019)
26 5 21 19 7
Komisi IX
(1947 s/d 2019)
64 35 25 22 37
Komisi X
(1947 s/d 2019)
30 9 20 19 9
Komisi XI
(1946 s/d 2018)
345 117 218 80 260
Badan Anggaran
(1954 s/d 2018)
223 68 154 18 203
TOTAL 1663 482 1163 499 1148