Badan Keahlian DPR RI

Rekapitulasi UU dan Perlak
Pada Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI
(Tahun 1958 s/d 2018)KOMISI JUMLAH UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU BERLAKU UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN
Komisi I
(1962 s/d 2018)
130 13 116 32 97
Komisi II
(1958 s/d 2018)
285 48 228 89 187
Komisi III
(1958 s/d 2016)
144 20 75 64 31
Komisi IV
(1960 s/d 2016)
39 8 25 31 2
Komisi V
(1961 s/d 2017)
40 4 15 19 0
Komisi VI
(1958 s/d 2017)
44 14 29 35 8
Komisi VII
(1964 s/d 2017)
18 8 9 14 3
Komisi VIII
(1965 s/d 2016)
23 5 18 16 7
Komisi IX
(1958 s/d 2018)
35 8 23 24 7
Komisi X
(1961 s/d 2017)
20 6 14 18 2
Komisi XI
(1958 s/d 2018)
176 13 127 89 53
Badan Anggaran
(1958 s/d 2018)
106 19 41 32 21
TOTAL 1060 166 720 463 418