PROFIL UU
Penetapan Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "menetapkan Undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian
Nomor
28
Tahun
1957

Penetapan Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "menetapkan Undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian

Nomor
: 28
Tanggal Disahkan
: 08 Oktober 1957
Tanggal Diundangkan
: 08 Oktober 1957
LN
: 100
TLN
: 1445
File
:
Referensi RUU
: